Ignatius Healing og Retræte

Ignatius Healing og Retræte - IHR - er et Interspirituelt Center med et dybere fokus på Spiritualitet og Healing. På IHR er vi optagede af menneskets levende relation til Det Guddommelige, og den direkte indflydelse dette har på vores personlige liv og formål. Healing er en direkte indstrømning fra Det Guddommelige; denne indstrømning er den højeste inflydelse i vores liv. Kun gennem denne kan dybere healing udfolde sig gennem Kærlighedens Hjerte. Du vil modtage vejledning fra Ignatius og andre fra den åndelige verden, kanaliseret gennem Eva Høffding. Ignatius' vej, motiv og formål er Kærligheden. Han og andre i Den Guddommelige Dimension hjælper mennesker til at åbne sig for og overgive sig til Kærlighedens Kraft. Følgen af dette er, at du kan få hjælp ind i mentale, følelsesmæssige og fysiske lidelser. Dette sker gennem vejledning og kanaliseringer, healingsmeditationer - currents - og spirituelle operationer.

Desuden er undervisning og vejledning i Ignatiansk Spiriualitet samt Exercitierne en vigtig del af det som foregår i særlige grupper.

Overskuddet fra centerets aktiviteter går til godgørende formål. 

Kurser på IHR

Det er en del af den menneskelige eksistens at gå igennem fysiske, følelsesmæssige, mentale og spirituelle udfordringer. Dette giver dig mulighed for at lære dig selv at kende i en dybere forstand, så du kan komme i kontakt med det større formål med din eksistens, som er forbundet til Det Guddommelige. Med healing kan kærlighedsenergien få lov til at strømme inde i dig. Når du er åben og modtagelig for at mærke kærlighedens healende kraft, skaber du en dyb kontakt til hvem du er - et kærlighedsvæsen med dine individuelle kvaliteter - og du finder blidhed, åbenhed, glæde og nærvær. På vores kurser, retræter og sessioner åbner vi op til Kærlighedens healende kraft i et samarbejde med Ignatius og Den Guddommelige Dimension.

 

Nyt:

 

Læs Eva Høffdings kanalisering fra Ignatius' Helgendag

 

Kom til Himmelbjerggården med Flextaxa fra Ry Station til 30 kr. Der kan kun betales med  aftalte kontanter. Flextaxaen bestilles på tlf. 87408300 tast 2. Turen bookes tidligst 2 uger før og senest dagen før

 

Halv pris på krystalbad udvalgte weekenddage.