Kanalisering fra Ignatius’ Helgensdag 31. juli 2019

At leve i hellighed, at leve et helligt liv, er at gå med.

At gå med Gud.

Ikke at være i modstand, men at modtage. 

Ser I, når I går med……. når I modtager jeres livsvilkår, som et middel til guddommelig udfoldelse, vil I se, at der er en hellig dynamik, der arbejder i jer. En dynamik som er fuldkommen og helt og fuldt forbundet med jeres hjerter og jeres sjæle, mine kære elskede venner.

Dette er fordi, at det guddommelige allerede er inde i jer, som en iboende kilde. Det er, hvad I vil finde, når I spørger jer selv: `Hvem er jeg´.  

At være engageret i spirituel fordybelse, at gå kærlighedens vej kræver en villighed til forandring, både inde i jer selv men også i forhold til jeres fysiske liv.

Udfordrende som dette kan være, så vil det være jer en hjælp til at lære at få tillid til Gud og alt guddommeligt. 

Fordi, ser I, - Det fysiske er altid kun midlertidigt, hvorimod det guddommelige er det evige.

Den guddommelige bevægelse, der nu er i gang på dette vidunderlige center, er en bevægelse, der foregår, så en endnu dybere udfoldelse kan ske.

At forlade Vindinghoved er en nødvendighed. 

Det har været, og vil fortsat være en kort tid endnu, et vidunderligt sted, hvor så mange mennesker gennem årene har modtaget den guddommelige indflydelse, - både inde i dem selv og i deres liv.

På denne måde er det hellige lys blevet bragt ind i denne verden, som en cirkulation af healing og dyb kærlighed. Denne healing, denne uendeligt dybe kærlighed, vil fortsætte med at strømme. 

Den vil fortsætte med at udfolde sig på det nye sted på Himmelbjerggården. 

Der er taget vare på alt. 

Der er taget vare på alt, mine kære elskede venner. 

Vær ikke bange for forandringer. Lad ikke modstand og bekymringer overtage jer, - men se i stedet at alt bevæger sig i centeret, og også i jer, så det dybere formål med eksistensen kan udfolde sig.

Amen. 

God bless you all.

- IGNATIUS (kanaliseret af Eva Høffding, 31. juli 2019)